• Filipino Songs in a Classic Piano Mood (Vol. 1 – 6)
 • Two Sides of a Song (Vol. 1 – 3)
 • R and R, Duo Piano Music, with Rowena Arrieta (Vol. 1 – 2)
 • Duo Piano Album, with Rene Dalandan
 • All About Love (Vol. 1 – 3)
 • Filipino Christmas Album (Vol 1 – 2)
 • Christmas Time
 • Love Through Time
 • Romantic Classics
 • Grieg/Saint-Saens Piano Concertos
 • Maharlika/Bituin Piano Concertos
 • Chopin Album
 • 20th Century Masters
 • Usahay
 • Katakataka
 • Cavatina
 • Balikbayan
 • Pahiwatig
 • Lambingan
 • Pahimakas
 • Carinosa (All-Visayan Album)
 • Sungdo ni Ayat (All-Ilocano Album)
 • Mga Awit ng Himagsikan
 • Alaala (All-Abelardo Album)
 • Romanza, with Renato Lucas
 • Kabalikat (for SSS 50th Anniversary)
 • Mga Awit sa Batayang Aklat ng ‘Musika at Sining’ (Grades 3 – 6)
 • Songs in Physical Education (Grades 3 – 6)
 • Coming Home, Op. 1
 • New York Recital
 • Classically Filipino
 • A Proposito (Compositions of Faye Miravite)
 • Classical Arrival
 • Key of C (for UST Museum)
 • Solace (Original Music for Spa)